Skip to main content

Magas, magasabb – szabványaink

Rendszeres időközönként auditok segítségével ellenőrizzük a beszállítóinkat annak érdekében, hogy biztosítsuk: a folyamatok és az irányelvek megfeleljenek az előírt szabványoknak, és betartsák a magatartási kódexben meghatározott követelményeinket.

Számos társadalmi projektet valósítunk meg

TÁJÉKOZÓDJ MOST

Egy kis betekintés

Mik azok az ellenőrzések?

Az audit során alaposan ellenőrzik a beszállító gyárát.  Általában szociális, minőségi és környezetvédelmi auditok készülnek.

A szociális ellenőrzés a gyárakban dolgozó munkavállalók munkakörülményeit vizsgálja. Ez magában foglalja a munkaidőre, a szociális juttatásokra, a munkabérre, a diszkriminációra és az alvállalkozói szerződésre vonatkozó szabályokat.

A minőségellenőrzés azt vizsgálja, hogy a gyárak megfelelnek-e a meghatározott folyamat- és termékkövetelményeknek, valamint a minőségi szabványoknak.

A környezetvédelmi audit ellenőrzi, hogy a gyár megfelel-e a jogi követelményeknek, a környezetvédelmi szempontból releváns eljárásoknak és a környezetvédelmi szabványoknak.

Évente több mint 1000 ellenőrzést végzünk részben külső ellenőrző szervek segítségével. A textiliparban elsőként sikerült két könyvvizsgáló társasággal megállapodást kötnünk a „könyvvizsgálói felelősségről”. Ennek értelmében a könyvvizsgálók az ellenőrzés befejezését követő három hónapig garantálják az információk pontosságát. Ez a megállapodás nagyon fontos lépés az ellenőrzések minőségének javítása, és ezzel egyidejűleg a munkavállalók számára jobb feltételek biztosítása érdekében. 2017 óta az ellenőrzéseket nem csak előre bejelentésre végzik.

Annak érdekében, hogy az ellenőrzések eredményei még gyorsabban és jobban rendelkezésre álljanak, átszerveztük belső folyamatainkat. Az auditmátrix bevezetésével az auditálás folyamata jelentősen felgyorsul, a biztonság szempontjából fontos hiányosságok gyorsabban feltárhatók, és differenciált jelentés készül.

Végrehajtás

Magatartási kódex – mindig a felelősség tudatában!

Nem saját gyárakban állítjuk elő termékeinket, hanem világszerte független beszállítókkal dolgozunk.

Minden gyártónak, akivel együtt dolgozunk, alá kell írnia magatartási kódexünket, hiszen azt tekintjük minden üzleti kapcsolatunk alapelvének. Ezzel a magatartási kódexszel szeretnénk biztosítani, hogy az együttműködés megfelelő feltételekkel történjen. Felelősségünket különösen abban látjuk, hogy tiszteletben tartjuk a nemzetközileg elismert emberi jogokat és a mindenki számára érvényes munkaügyi normákat.

Magatartási kódexünk követelményei a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményein és az ENSZ alapvető munkaügyi normáin alapulnak. Az alapvető munkaügyi normák a világkereskedelmi rend keretein belüli szociális normák. Céljuk, hogy emberséges munkakörülményeket és megfelelő védelmet biztosítsanak. Ezek közé tartozik a kényszermunka és a gyermekmunka tilalma, az egyesülési szabadság, a kollektív tárgyalások, az egyenlő bérezés és a megkülönböztetés tilalma. Minden ILO-tag köteles betartani, előmozdítani és végrehajtani az alkalmazandó szabályokat.

A magatartási kódexszel 2006-ban kötelező érvényű alapot teremtettünk kereskedelmi kapcsolatainkhoz. A magatartási kódex felülvizsgált változata 2015 novemberében lépett hatályba. Új hangsúlyt helyez a környezetvédelem szempontjára. Üzleti partnereinknek biztosítaniuk kell, hogy a termelési folyamat során a káros környezeti hatásokat a lehető legkisebbre csökkentsék és a lehető legnagyobb mértékben megelőzzék. A kódexnek való megfelelést rendszeres ellenőrzésekkel ellenőrzik.

 

Kíváncsi vagy?

Olvasd el a teljes magatartási kódexet